Poděkování

Text a fotografie

Jana „Janap“ Poledniková
Studentka fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně, ve volném čase fotografka a novinářka. Od roku 2004 je členkou redakce cestopisného magazínu Cestopisy, příležitostně spolupracuje s dalšími médii zabývajícími se především cestovatelskou tématikou.
Fotografie zaměřené na cesty po zemích dalekých i blízkých naleznete na www.janap.net.

Za fotografie děkujeme rovněž spol. CzechTourism.

Czech Tourism

Mapy

Za kartografický materiál děkujeme spol. NetCentrum s r. o.

Supermapy

Tvorba prezentace

Tuto prezentaci vytvořilo Breezy New Media, http://www.breezy.cz

Breezy New Media