Návštěvní doba

1. Od gotiky do 20. století (základní okruh)

Období Dny Hodiny
10. 5.-31. 5. út–ne 10.00 – 16.00
1. 6.-30. 6. út–ne 10.00 – 16.00
1. 7.-30. 7. út–ne 10.00 – 17.00
1. 8.-31. 8. út–ne 10.00 – 17.00
1. 9.-30. 9. út–ne 10.00 – 16.00
1. 10.-22. 10. so–ne 10.00 – 15.00
26. 10.-29. 10. čt–ne 10.00 – 15.00

Prohlídkový okruh Od gotiky do 20. století provádí návštěvníka všemi důležitými prostorami a obdobími hradního paláce a poskytuje celkový přehled o vývoji hradu. Rezervace není povinná, ale pokud nechcete čekat, doporučujeme ji. Termíny prohlídek dle okamžitého...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

2. Zkrácený okruh (základní okruh)

Období Dny Hodiny
10. 5.-31. 5. út–ne 10.00 – 16.00
1. 6.-30. 6. út–ne 10.00 – 16.00
1. 7.-30. 7. út–ne 10.00 – 17.00
1. 8.-31. 8. út–ne 10.00 – 17.00
1. 9.-30. 9. út–ne 10.00 – 16.00
1. 10.-22. 10. so–ne 10.00 – 15.00
26. 10.-29. 10. čt–ne 10.00 – 15.00

Prohlídkový okruh je zkrácenou a proto lacinější verzí prvního okruhu. Vynechává druhé a třetí patro, nicméně provádí návštěvníka velmi atraktivními prostorami od vyhlídkové věže přes první patro do hradní knihovny. Je vhodný pokud máte málo času, nebo děti, které...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

3. Hradní nádvoří

Období Dny Hodiny
10. 5.-31. 5. út–ne 9.00 – 16.00
1. 6.-30. 6. út–ne 9.00 – 16.00
1. 7.-30. 7. út–ne 9.00 – 17.00
1. 8.-31. 8. út–ne 9.00 – 17.00
1. 9.-30. 9. út–ne 9.00 – 16.00
1. 10.-22. 10. so–ne 9.00 – 15.00
26. 10.-29. 10. čt–ne 9.00 – 15.00

Prohlídka čtyř hradních nádvoří, exteriérů velkolepé architektury, příležitostných výstav a některých menších interiérů dle denní nabídky. Výstavy a menší interiéry se uzavírají s koncem provozní doby. Rezervace není nutná a neděláme ji. Při zakoupení vstupenky...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

4. Ztratila se bílá paní

Není vypsán žádný termín

Z personálních a technických důvodů není do odvolání okruh v provozu. Interaktivní prohlídka paláce pro děti 4 – 6 let. V průběhu prohlídky děti hledají ve spolupráci s průvodcem indicie a plní jednoduché úkoly, za odměnu se jim na konci prohlídky zjeví bílá paní...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

5. Hrad a poslední soukromí majitelé Mittrowští

Není vypsán žádný termín

Z personálních a technických důvodů není do odvolání okruh v provozu. Mimořádný prohlídkový okruh provede návštěvníky prostorami, které nelze zařadit z technických důvodů do základního okruhu. Instalace je zaměřena na poslední šlechtický rod na hradě, hrabata...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

6. Stavebně historický vývoj hradu

Není vypsán žádný termín

Z personálních a technických důvodů není do odvolání okruh v provozu. Mimořádný prohlídkový okruh provede návštěvníky prostorami, které nelze zařadit z technických důvodů do základního okruhu. Instalace je zaměřena na stavebně historický vývoj hradu od nejstarších...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

7. Vrchnostenská zahrada

Období Dny Hodiny
10. 5.-31. 5. út–ne 10.00 – 16.00
1. 6.-30. 6. út–ne 10.00 – 16.00
1. 7.-30. 7. út–ne 10.00 – 17.00
1. 8.-31. 8. út–ne 10.00 – 17.00
1. 9.-30. 9. út–ne 10.00 – 16.00
1. 10.-22. 10. so–ne 10.00 – 15.00
26. 10.-29. 10. čt–ne 10.00 – 15.00

Obnovená zahrada na jihozápadním hradním svahu je jedinečným souborem zahradních stylů, v pro zahradu velmi netradičním horském terénu. Návštěvníka provede různýni "světy", od pravidelné francouzské zahrady, přes romantickou zahradu, "angločínskou" část, až po lesní...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

8. Cesty do krajin ticha – Moravské aristokratické zahrady v časech osvícenství

Není vypsán žádný termín

Expozice "Cesty do krajin ticha" podává historii pernštejnské zahrady v kontextu zasvěceně vylíčeného fenoménu anglo-čínských zahrad v Evropě. Roku 1802 byla na svazích pod hradem Pernštejnem rytířem Ignácem Schröfflem z Mannsberka (1731–1805) založena nová anglo-čínská...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu