Vstupné

Platební metody:

Od gotiky do 20. století (základní okruh)

Více informací o okruhu
Výklad v češtině
 • Kategorie Cena
 • Dospělí 240 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 190 Kč
 • Senioři 65+ 190 Kč
 • Děti do 18 let (6 -17 let) 70 Kč
 • Děti do 6 let (0 - 5 let) zdarma
 • Držitel průkazu ZTP + ZTP/P 190 Kč
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
Cizojazyčný výklad
 • Kategorie Cena
 • Dospělí 230
 • Děti do 6 let 0
 • Mládež do 18 let 90
 • Senioři nad 65 let 180
 • Držitelé průkazu ISIC, EYCA 180
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P
 • Průvodci ZTP/P 0
 • Držitelé průkazu ICOMOS, Národní muzeum a organizací Ministerstva kultury
 • Novináři po předchozí akreditaci
 • Držitelé volné jednorázové nebo rodinné vstupenky NPÚ
 • Organizovaná skupina MŠ, ICOMOS, ZTP, ZTP/P, NM a MK s rezervací
 • Kategorie Cena
Cizojazyčné prohlídky jsou nabízené v angličtině pouze na rezervaci pro skupiny
 • Kategorie Cena

rezervace doporučena

Zkrácený okruh (základní okruh)

Více informací o okruhu
Výklad v češtině
 • Kategorie Cena
 • Dospělí 200 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 160 Kč
 • Senioři 65+ 160 Kč
 • Děti do 18 let (6 -17 let) 60 Kč
 • Děti do 6 let (0 -5 let) zdarma
 • Držitel průkazu ZTP + ZTP/P 160 Kč
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
Výklad v cizím jazyce
 • Kategorie Cena
 • Dospělí
 • Děti do 6 let
 • Mládež do 18 let
 • Senioři nad 65 let
 • Držitelé průkazu ISIC, EYCA
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P
 • Průvodci ZTP/P
 • Držitelé průkazu ICOMOS, Národní muzeum a organizací Ministerstva kultury
 • Novináři po předchozí akreditaci
 • Držitelé volné jednorázové nebo rodinné vstupenky NPÚ
 • Organizovaná skupina MŠ, ICOMOS, ZTP, ZTP/P, NM a MK s rezervací
Cizojazyčné prohlídky jsou nabízené v angličtině pouze na rezervaci pro skupiny
 • Kategorie Cena

rezervace doporučena

Hradní nádvoří

Více informací o okruhu
Prohlídka bez průvodce
 • Kategorie Cena
 • Dospělí 50 Kč
 • Senioři 65+ 50 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 50 Kč
 • Děti do 18 let (6-17 let) 50 Kč
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma

rezervace není nutná

Ztratila se bílá paní

Více informací o okruhu
Výklad v češtině
 • Jednotné 160,-Kč

nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny

Hrad a poslední soukromí majitelé Mittrowští

Více informací o okruhu
Výklad v češtině
 • Kategorie
 • Dospělí 360 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 290 Kč
 • Senioři 65+ 290 Kč
 • Děti do 18 let (12-17 let) 110 Kč
 • Držitel ZTP + ZTP/P 290 Kč
 • Průvodci ZTP/P zdarma zdarma

nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny

Stavebně historický vývoj hradu

Více informací o okruhu
Výklad v češtině
 • Kategorie Cena
 • Dospělí 400 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24) 320 Kč
 • Senioři 65+ 320 Kč
 • Děti do 18 let (15-17) 120 Kč
 • Držitel ZTP + ZTP/P 320 Kč
 • Průvodci ZTP/P Zdarma

nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny

Vrchnostenská zahrada

Více informací o okruhu
Základní
 • Kategorie Cena
 • Dospělí 120 Kč
 • Děti do 18 let (6-17 let) 40 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 100 Kč
 • Senioři 65+ 100 Kč
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma
 • ZTP a ZTP/P 100 Kč

rezervace není nutná

Cesty do krajin ticha – Moravské aristokratické zahrady v časech osvícenství

Více informací o okruhu

rezervace není nutná